Den hellige Alexander av Roma og åtte ledsagere (d. ~300)

Minnedag: 27. februar

De hellige Alexander led martyrdøden under keiser Diokletian (284-305) sammen med åtte ledsagere, de hellige Abundius (Abundantius), Antigonus og Fortunatus (Fortunius, Fortunio) samt Titianus, Macarius, Severian, Calanus og Januarius. Det skjedde trolig i Roma, som den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum skriver, men i følge den hellige Beda den ærverdige skjedde det i distriktet Thessalia i dagens Hellas. Når og hvordan martyriet skjedde, er ikke kjent.

Noen av deres levninger befinner seg i Bologna, mens relikviene av Antigonus ifølge noen kilder skal oppbevares i en eller annen kirke i Spania. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 27. februar, men der nevnes bare Alexander, Abundius, Antigonus og Fortunatus.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. oktober 2000

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49