Den hellige Archelaus av Nikomedia og atten ledsagere

Minnedag: 4. mars

De hellige Kyrillos og Fotios og seksten navnløse

De hellige Archelaus, Kyrillos og Fotios var martyrer i Nikomedia på et ukjent tidspunkt. Deres minnedag er 4. mars.

I det orientalske martyrologiet Breviarium Syriacum fra 411-412 er klart angitt den 4. mars martyriet til Archelaus. Kyrillos og Fotius og seksten ledsagere i Nikomedia. I de ulike martyrologiene varierer antallet ledsagere fra seksten, sytten til 142 eller 150, 152. De fleste led martyrdøden ved halshogging, men tidspunktet er ukjent.

I kirken San Stefano i Bologna oppbevares ifølge Maximus levningene av Archelaus og Kyrillos, men det er umulig å identifisere dem med martyrer fra Nikomedia. Deres fest feires hovedsakelig den 4. mars, selv om martyrene minnes individuelt eller samlet også den 3., 5. og 20. mars.

I Martyrologium Romanum står: «Ved Nikomedia i Bitynia, i dagens Tyrkia, de hellige Fotius, Archelaus, Quirinus og sytten andre, martyrer». Her har altså Kyrillos (Cirillo) blitt til Quirinus (Quirino).

Kilder: Benedictines, Bunson, santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 01.10.2018 - 18:01