Anonyme martyrer i Afrika (220 stk)

Minnedag: 16. oktober

Denne martyrgruppen var en gruppe på 220 kristne som ble drept en 16. oktober, men hvor, når og hvordan er ikke kjent. Deres minnedag er 16. oktober.

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum er det tre grupper av anonyme martyrer fra Afrika. Med Afrika menes her bare Nordvest-Afrika, eller Africa Latina. Nordøst-Afrika går under overskriften Egypt eller Etiopia. Foruten denne gruppen på 220 stk er det en gruppe fra rundt 210 og en gruppe på 100-200 stk.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, CatholicSaints.Info - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. juli 2006

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49