De hellige martyrene av Aquae Regiae (d. 459)

Minnedag: 5. april

Disse martyrene led martyrdøden i byen Aquae Regiae (Regiae, Regie, Regio, Regiis), som kildene hevder lå i provinsene Byzacena eller Africa proconsularis, men det riktige er provinsen Mauretania Caesariensis nord i dagens Algerie. Under keiser Diokletian ble den gamle provinsen Africa delt i tre: provinsene Africa proconsularis, Byzacena og Tripolitiana. I tillegg kom Numidia, Mauretania Sitifensis og Mauretania Caesariensis, og disse seks provinsene utgjorde det senromerske Nordafrika. Ruinene av Aquae Regiae ligger i Arbal i kommunen Tamzoura i Algerie. Den eneste biskopen som ble tilskrevet denne bispedømmet, er en Viktor, som var tilstede på synoden som ble samlet i Kartago i 484 av vandalkongen Hunerik. Aquae Regiae er nå et titularbispedømme i Den katolske kirke (Dioecesis Regiensis).

Dette var en stor martyrgruppe som led martyrdøden på påskedag i 459 mens de feiret eukaristien. Det skjedde under vandalenes arianske konge Geiserik (428-77). Lektoren, som akkurat intonerte Halleluja, fikk halsen gjennomboret av en pil. Deres minnedag er fortsatt 5. april i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004):

Régiis in Mauretánia, pássio sanctórum mártyrum, qui in persecutióne Genseríci regis ariáni die Páschatis in ecclésia cæsi sunt; quorom lector, dum in púlpito «Allelúia» cantábat, sagítta guttur transfíxus est.

I Arbal i Mauritania [i dagens Algerie], lidelseshistorien til de hellige martyrene som i forfølgelsen under den arianske kongen Geiserik, ble drept i kirken på påskedag; deres lektor ble mens han sto på prekestolen og sang «Halleluja», gjennomboret av en pil til halsen.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, santiebeati.it, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, it.wikipedia.org, fr.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. juli 2006

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49