Den hellige Afrodisius av Tarsus og fire ledsagere (d. 304)

Minnedag: 28. april

Den hellige Afrodisius (Aphrodisius) led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Tarsus i Fønikia sammen med de hellige Malinas, Carilippus (prest), Agapius (lektor), Eusebius (evnukk) og 170 andre. Noen av disse døde i fengselet. Migne legger deres martyrdød til år 304 under Diokletian, men bollandisten ikke oppgir noe tidspunkt. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 28. april.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 05.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04