De hellige Agapetus og Dionysius av Ruthenia (d. ~1100)

Minnedag: 1. juni

De hellige Agapetus (Agapitus) og Dionysius står oppført som Monachi Rutheni (rutenske munker). Rutenerne (apud Ruthenos) er det som vi i dag kaller hviterussere og ukrainere. Ruthenia eller Karpato-Ukraina var den delen av Ukraina som lå i det østerrikske keiserriket. Om Dionysius kjenner vi bare hans navn, mens bollandistene forteller at Agapetus levde rundt 1095 og døde rundt 1100, var munk i et kloster i Ukraina og også lege, som arbeidet gratis. Disse legehelgenene ble prist i øst som anargyroi (ἀναργυροι), «pengeløse», det vil si at de ikke tok betaling for sine tjenester. Deres minnedag er 1. juni.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. mars 2014

av Per Einar Odden publisert 29.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06