De hellige Agoard og Aglibert av Créteil og ledsagere (d. ~400)

Minnedag: 24. juni

De hellige Agoard og Aglibert (Agilbert, Agénor) og deres ledsagere led ifølge Bollandistene martyrdøden mellom det første og tredje århundret, men etter all sannsynlighet skjedde det mellom 400- og 600-tallet. Det førkonsiliære Martyrologium Romanum har denne notisen:

«I nærheten av Paris, i landsbyen Créteil, led de hellige martyrer Agoard og Aglibert, og utallige andre av begge kjønn.»

Agoards hagiografiske legende siteres rundt 865 i martyrologiet til benediktinermunken Usuard. Ifølge denne teksten, som dagens historikere betviler og kaller en «usammenhengende konstruksjon», bodde Agoard i Créteil nær Paris. Der skal han ha blitt omvendt av den hellige Altinus og i konvertittens iver ha revet ned et hedensk tempel. Som en konsekvens ble han halshogd med sverd. Han led martyrdøden rundt år 400 sammen med sin familie og sine venner, blant dem Aglibert.

Senere ble kirken Saint-Christophe bygd over deres gravsted, hvor deres relikvier nå er skrinlagt i krypten. På begynnelsen av 1900-tallet markerte et kors fortsatt stedet for deres martyrium. Deres minnedag er vanligvis den 24. juni, mens deres fest holdes den 25. juni i Paris.

av Webmaster publisert 24.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:50