Den hellige Agapius av Numidia og 27 ledsagere (d. ~259)

Minnedag: 30. april

De hellige Agapius og Secundinus var to spanske biskoper eller prester som ble forvist til Cirta Iulia (senere Constantine, nå Ksantina i Algerie), den viktigste byen i Numidia, i forfølgelsene under keiser Valerian (253-60). Etter et langt eksil led de martyrdøden der rundt år 259 eller 260, ifølge tradisjonen den 6. mai 259. Sammen med dem led 26 andre også martyrdøden, delvis i Cirta og delvis i Lambesa (Lambaesa, Lambaesis), de to hovedstedene i Numidia (nå i Algerie). Navnene på de 26 er:

Theodor (prest), Marianus (lektor), Jakob (diakon), Emilian (soldat), Tertulia (Tertulla) og Antonia (konsekrerte jomfruer), en kvinne med to tvillinger, Secundian, Concordius, Florianus, Gaber, Gaianus, Postumus, Momminus, Quintianus, Cassius, Fasilus, Florentius, Demetrius, Gududus, Crispin, Donatus, en annen Crispin, Zeon og enda mange andre, både geistlige og legfolk.

I Cirta nevner Martyrologium Romanum Agapius, Secundinus, Tertulia, Antonia, en kvinne med to tvillinger og Emilian, mens i Lambesa nevnes Marianus og Jakob. Martyren Emilian som nevnes i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum, nevnes ikke i martyrenes acta. Antonia ble utsatt for en rekke brutale behandlinger, blant annet ble hun hengt opp etter armene og etterlat hengende i en bjelke i tre dager. To år tilbrakte hun i fengsel før hun ble brent under guvernør Priscillian.

Lektoren Marianus måtte lide mange prøvelser for sin bekjennelse av Kristus i forfølgelsene under keiser Decius (249-51), men han berget livet. Han ble imidlertid arrestert igjen sammen med diakonen Jakob, og begge ble utsatt for grusom tortur. To ganger ble de på mirakuløst vis trøstet av himmelen, men til slutt falt de for sverdet sammen med mange andre. Deres «passio» er et autentisk dokument av stor interesse. Senere ble levningene av Marianus og Jakob brakt til Gubbio (Eugubium) i Umbria.

Martyrens felles minnedag er 30. april. I Martyrologium Romanum er disse martyrene fordelt på stedene for deres martyrium, de i Cirta den 29. april og de i Lambesa den 30. april, akkurat som i eldre martyrologier, for eksempel Ado av Viennes. Men bollandistene har forent dem alle under 30. april, og følger dermed den hellige Beda den ærverdige og noen andre. 4. mai, 6. mai og 12. mai nevnes også som minnedager.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org, surfeu.at - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. april 1998

av Per Einar Odden publisert 06.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06