Den hellige Agapetus av Ravenna (300-t)

Minnedag: 16. mars

Den hellige Agapetus (Agapitus; it: Agapito) var den tiende biskop av Ravenna i Nord-Italia på slutten av 200-tallet og begynnelsen av 300-tallet. Fortellingene om at han deltok på konsilet i Roma i 340 som den hellige pave Julius I (337-52) innkalte, er fullstendig uten grunnlag.

Inntil 900-tallet var han gravlagt på kirkegården ved siden av basilikaen Probi i Classe, men i 963 flyttet erkebiskop Peter IV relikviene inn i byen. Men kulten startet først på 1000-tallet, da legenden om de mirakuløse valg ble utvidet til alle de tolv første biskopene av Ravenna. Det het at en due viste seg ved hodet til den kandidaten som skulle velges, opprinnelig gjaldt legenden den hellige Severus (d. 348).

Hans minnedag er 16. mars. I kunsten fremstilles han stående mellom en mitra og en rustning.

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50