Den hellige Agapetus av Synaus (300-t)

Minnedag: 18. februar

Den hellige Agapetus av Synaus (300-t)

Den hellige Agapetus (Agapitus) ble født på slutten av 200-tallet i Kappadokia i Lilleasia, det nåværende Anatolia i Tyrkia. Dette var mens keiser Diokletian (284-305) styrte i øst og hans medkeiser Maximian Herculeus (286-305) i vest. Agapetus hadde kristne foreldre, og helt fra ungdommen lengtet han etter et monastisk liv. Derfor trådte han inn i et kloster i Kappadokia, hvor han levde i faste, bønn og tjeneste for alle brødrene i klosteret.

Herren ga Agapetus mirakuløse evner. Keiser Licinius (308-24), medkeiser under keiser Konstantin I den Store (306-37) (enekeiser fra 324), fikk høre at Agapetus var utstyrt med stor fysisk styrke, så han ga ordre om at han skulle tvangsinnrulleres i den romerske hæren til tross for munkens protester. I hæren delte han den samme nestekjærligheten med de andre soldatene som han hadde delt med sine medbrødre. Under forfølgelsene av de kristne som keiser Licinius startet, ble Agapetus såret av et spyd, men han overlevde.

I 324 fikk keiser Konstantin myrdet sin svoger Licinius og ble enekeiser. Konstantin, som de ortodokse feirer som helgen, hørte at Agapetus hadde helbredet mennesker gjennom sine bønner. Han sendte da en syk tjener, som også ble helbredet. Keiseren ønsket å belønne Agapetus, men det eneste han ba om, var å få lov til å forlate hæren og vende tilbake til sitt kloster. Keiseren ga sin tillatelse, og den lykkelige Agapetus vendte tilbake til sine medbrødre.

Kort etter sendte biskopen av Synaus (Sinaos, Sinao, Sinaus) i Frygia bud på Agapetus og presteviet ham. Da biskopen døde, ble Agapetus enstemmig valgt til hans etterfølger av presteskapet og hele folket. Den nye hierarken styrte sitt folk med klokskap og veiledet dem i den sanne tro og et dydig liv. Gjennom hans bønner skjedde utallige mirakler.

Agapetus døde fredfullt en gang senere på 300-tallet. Hans minnedag er 18. februar. En hellig biskop Agapetus av Synnada (Sinnada) som nevnes i Martyrologium Romanum under 24. mars, er egentlig Agapetus av Synaus. I kunsten fremstilles han stående mellom en mitra og en rustning.

av Webmaster publisert 22.04.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50