Den hellige Agathonica av Nikomedia (300-t)

Minnedag: 22. august

Den hellige Agathonica og hennes ledsagere var martyrer i Nikomedia en gang på 300-tallet. De ble arrestert, og to av dem ble drept ved å kastes ut med katapulter. Deretter ble Agathonica og de andre martyrene halshogd.

Deres relikvier ble i 1922 overført til Kavála i Hellas under utvisningen av grekerne fra Lilleasia. Deres minnedag er 22. august.

av Webmaster publisert 15.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50