Den hellige Agathe av Wimborne (d. ~790)

Minnedag: 12. desember

Den hellige Agathe (Agatha) levde på 700-tallet i England. Hun sluttet seg til benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble nonne i Wimborne. Der ble hun disippel av den hellige Lioba, som hun fulgte til Tyskland for å hjelpe den hellige Bonifatius i hans misjonsarbeid. Hun døde rundt 790. Hennes minnedag er 12. desember.

av Webmaster publisert 24.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:50