Den hellige Aggai av Edessa (100-t?)

Minnedag: 5. august

Den hellige Aggai skal ha vært gullsmed og kongelig juvelér (i andre kilder kalles han silkehandler) for kong Abgar V i Edessa i Mesopotamia (i dag Urfa i Sørøst-Tyrkia). Dit kom ifølge den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) den hellige Addai, sendt av apostelen Thomas for å døpe kong Abgar.

Følgende historie er satt sammen fra Eusebius' opplysninger og fra et syrisk dokument med tittelen «Addais doktrine», som ble skrevet rundt 400, trolig etter eldre kilder:

Addai omvendte kong Agbar og store mengder av hans folk, blant andre Aggai, som ble Addais nærmeste disippel. Da Addai ble gammel, utnevnte han Aggai til sin etterfølger som administrator og prefekt for Kirken i Edessa. Addai var den første biskop av Edessa, etterfulgt av Aggai. Han viet diakonen Palut til prest og skriveren Abshelama til diakon. Han ble gravlagt i kongens forfedres grav. Aggai viet prester og ledere i alle distriktene i Mesopotamia.

Mari døde nær den persiske rikshovedstaden Seleukia-Ktesiphon, etter å ha konsekrert Papa bar Aggai til biskop der. Han er en annen uomtvistelig historisk person, den første katolikos i de østsyriske Kirkene – men først på begynnelsen av 300-tallet.

Noen tidlige tradisjoner taler om Aggai som den som misjonerte Parthia, mens andre tradisjoner taler om både Aggai og Mari (en annen disippel av Addai) som dem som først brakte Evangeliet til Parthia. I noen andre tradisjoner nevnes Addai, Aggai og Mari som misjonærer til Parthia.

Men i Edessa var Abgar etterfulgt av sin opprørske sønn Ma'nu, som synes å ha vært hedning. Han ga Aggai om å lage en gullkrone til ham. Men Aggai nektet. Kongen ble så rasende at han brakk biskopens ben, og Aggai døde så raskt av denne skaden at han ikke rakk å bispevie sin utpekte etterfølger Palut. Palut måtte dra til Antiokia i Syria (i dag Antakya i Tyrkia) for å bli konsekrert av biskop Serapion av Antiokia, som selv var bispeviet av den hellige pave Zefyrinus (199-217) i Roma.

av Webmaster publisert 15.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50