Den hellige Agilus av Rebais (~580-650)

Minnedag: 30. august

Den hellige Agilus (Aile, Ail, Aisle, Alle, Ayeul, Agyle, Ely) ble født rundt 580 i Frankrike. Han var en ung frankisk adelsmann, sønn av hoffmannen Agnoald hos kong Kildebert II av Austrasia (575-96). Etter råd fra den hellige Kolumban konsekrerte foreldrene Agilus til Gud og sendte ham som munk til hans kloster Luxeuil, hvor gutten fulgte de fromme prinsippene han hadde lært i familien. Kolumban grunnla mange klostre i Gallia og var en av klostervesenets fedre før den hellige Benedikt. Han grunnla Luxeuil i 593.

Etter at Agilus' far Agnoald døde, hadde ikke Kolumban lenger noen forsvarer ved hoffet. Kong Kildeberts etterfølger som konge av Burgund, Teoderik II (Theoderik; fr: Thierry) (596-613), hadde stor respekt for Kolumban og pleide å diskutere spørsmål med ham. Men abbeden irettesatte ham for hans løsaktige liv og for at han holdt konkubiner i stedet for å gifte seg med en dronning. Kongens bestemor, den mektige og beryktede dronning Brynhilda (Brunehault) som lenge hadde vært regent, fryktet at en dronning ville minske hennes egen makt, og hun ble fiendtlig innstilt til Kolumban.

Denne motviljen økte da Kolumban i tillegg avslo hennes forespørsel om å velsigne kongens fire illegitime barn. Da gjorde Kolumban situasjonen enda verre for seg selv med å nekte henne adgang til sitt kloster. Dette gjaldt etter irsk skikk alle kvinner og lege menn, men det var i strid med frankisk skikk. Da fikk Brynhilda et påskudd for å sette opp Teoderik mot Kolumban.

Agilus intervenerte ved å søke audiens hos kong Teoderik og overtalte ham til å la munkene være i fred. Men striden endte med at kongen i 610 ga ordre om at abbeden skulle deporteres hjem til Irland sammen med alle de overlevende irskfødte munkene, men ingen andre. Kolumban dro da til Bobbio i Nord-Italia.

Agilus fortsatte som munk i Luxeuil under grunnleggerens etterfølger, den hellige Eustacius. Etter å ha studert Bibelen og veien til kristen perfeksjon svarte han og Eustacius i 612 på biskopenes anmodning om evangelister for å forkynne Evangeliet i Bayern. Etter en suksessfull misjon vendte Agilus tilbake til Frankrike, hvor han gjenopptok sine botsøvelser.

Senere ble han kalt som abbed i Rebais i bispedømmet Meaux i Brie nær Paris, som var grunnlagt av den hellige Audoenus av Rouen (Ouen). Der var han abbed til sin død. Han døde i 650. Hans minnedag er 30. august, men 23. november nevnes også.

av Webmaster publisert 25.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:50