Den salige Archangela Girlani (1460-1495)

Minnedag: 13. februar

Den salige Archangela Girlani; from «Los Santos Carmelitas» by Spanish Carmelite author/artist Rafael Lopez-Melus

Den salige Archangela (it: Arcangela) ble født som Eleonora Girlani i 1460 i den lille byen Trino (Trino-Vercellese) i bispedømmet og provinsen Vercelli i regionen Piemonte på grensen til Lombardia i Nord-Italia. Fra Trino Vercellese kom også de salige Magdalena Panattieri (ca 1443-1503) og Oglerius av Lucedio (1136-1214).

Archangela planla å bli benediktinernonne, og sammen med slektninger og venner gjorde hun seg klar til å reise til klosteret Rocca delle Donne, hvor det var planlagt en høytidelig seremoni for å oppta henne i ordenen. Men planene ble forpurret av hennes hest, som nektet å bære henne til klosteret. Selskapet oppløste seg gradvis og Eleonora vendte hjem etter at dyrets uvanlige oppførsel var akseptert som en himmelsk inngripen.

Like etter introduserte en karmelittmunk henne for det livet som ble levd av nonnene i hans orden (Ordo Sororum Carmelitarum – OCarm), og hun så straks i dette en guddommelig beskjed om at hun skulle slutte seg til dem. På sin 17-årsdag trådte hun i 1477 inn i karmelittordenen i deres kloster Maria Maddalena i Parma sammen med sine søstre Maria og Scholastica. Eleonora tok ordensnavnet Archangela da hun mottok drakten den 25. januar 1478. Som det var vanlig på den tiden, ble Archangela, som kom fra en adelig familie, snart plassert i ansvarsfulle stillinger til tross for sin unge alder. Hun ble priorinne i klosteret og var et mønsterbilde på alle religiøse dyder og hadde en spesiell hengivenhet til Den hellige Treenighet.

I 1492 ble hun etter ønske fra familien Gonzaga sendt for å grunnlegge og bli første priorinne i et kloster i Mantova, Santa Maria del Paradiso. Hennes søster Scholastica overtok som priorinne i Parma. Under Archangelas fromme administrasjon fikk det nye klosteret ry for å fostre stor hellighet. Archangela tilbrakte mange fruktbare år i klosteret. Hun opplevde ekstaser og ved mange anledninger ble hun funnet av søstrene i ekstase mens hun leviterte (svevde) flere fot over bakken, og en ekstase skal ha vart i over 24 timer. Det ble også sagt at hun utførte mirakler.

Hun døde den 25. januar 1495 i Mantova, 34 år gammel. Hun ble gravlagt i all enkelhet i en fellesgrav i klosteret. Tre år senere, da graven ble åpnet for å motta levningene av en annen nonne, ble Archangelas legeme funnet like intakt som det var på begravelsesdagen. Ikke bare var det helt på alle måter, men det hadde også bevart sin naturlige farge og var helt bøyelig. Miraklene på hennes forbønn økte til et slikt forbløffende antall at det syntes passende å skrinlegge relikviene i et vakkert dekorert skrin, som ble plassert over et alter bygd av kostbart marmor.

Nesten 300 år etter Archangelas død, den 24. september 1782, ble klosteret i Mantova nedlagt etter ordre fra Josef II. Hennes intakte legeme ble da tatt med fra Mantova til Trino, hvor hun var blitt født, til stor glede. Det ble i 1802 plassert i kirken San Lorenzo i Trino Vercellese, hvor det fortsatt oppsøkes av tallrike fromme mennesker. I 1932 ble legemet omhyggelig undersøkt før det ble plassert i et nytt skrin, men dessverre ble huden i ansiktet da ødelagt ved en mislykket tilsetning av kjemikalier.

Få måneder før den høytidelige feiringen i 1960 i anledning 500-årsjubileet for hennes fødsel, ble legemet igjen tatt opp av skrinet for offisiell identifikasjon og undersøkelse. Det ble igjen funnet fullstendig helt, med hud og muskler fleksibel. Det ble laget en ansiktsmaske for å skjule såret etter kjemikaliene, og lignende avdekning ble også lagt på de perfekt bevarte hendene.

Hun ble saligkåret den 1. oktober 1864 ved at hennes kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hennes minnedag er 13. februar, men 29. januar og dødsdagen 25. januar nevnes også. Hennes legeme hviler i drakten til en barfotkarmelitt i et vakkert dekorert skrin av krystall.

av Webmaster publisert 02.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50