Den hellige Arilda av Gloucester

Minnedag: 30. oktober

Kirken St. Arild's i Oldbury-on-the-Hill

Den hellige Arilda (Arildis, Arild, Alkeld) var en engelsk jomfru som levde på et ukjent tidspunkt. Hun ble drept i Kington ved Thornbury i Gloucestershire mens hun forsvarte sin jomfruelighet. Ifølge John Leland, som reiste rundt i England på 1540-tallet, ble hun drept av «en tyrann ved navn Muncius, som skar hodet av henne fordi hun ikke gikk med på å ligge med ham». Hennes hymne fra sent på 1200-tallet, som fortsatt brukes i Oldbury-on-Severn, forteller oss at hun tre ganger bekjempet kraften til slike synder.

En gang etter den normanniske invasjonen av England i 1066 ble hennes relikvier overført til St. Peter's Abbey i Gloucester (nå katedral), hvor hun ble skrinlagt i krypten. Hennes skrin ble berømt for mirakler og tiltrakk seg mange pilegrimer i middelalderen. Etter oppløsningen av klostrene ble alle relikviene i krypten samlet sammen og gravlagt i et av de tilknyttede sidekapellene, og tidlig på 1900-tallet ble de overført til en umerket grav på katedralens område. Noen få minner om henne finnes fortsatt i katedralen i Gloucester. Den sentrale nisjen på den sørligste delen av alterskapet i Mariakapellet inneholdt en gang en statue av Arilda, og et steinhoggermerke kan fortsatt ses skåret inn i steinen der. Rushforth har også foreslått at hun er avbildet sammen med den hellige Laurentius i det gamle glasset i østvinduet i det samme kapellet.

Steinhoggermerket

To kirker var viet til Arilda, i Oldbury-on-Severn og Oldbury-on-the-Hill, begge i Gloucestershire. I Kington (i sognet Oldbury-on-Severn) befinner St. Arilda's Well seg, som farger de omliggende steinene røde, ifølge lokal tradisjon fordi hennes blod fortsatt finnes i vannet. I virkeligheten er det snakk om en slags rød alge. Trolig er dette stedet hvor hun levde og døde, og så er hennes legeme senere overført til sognekirken på høyden («on-the-Hill»). Oldbury-on-Severn har en sirkulær kirkegård, noe som kanskje indikerer en hedensk opprinnelse. Den har vært et velkjent navigasjonsmerke til sjøs i flere århundrer, og romerske rester har blitt avdekket der.

Hennes minnedag angis vanligvis til 30. oktober, men 20. juli i Gloucester.

av Webmaster publisert 24.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:50