Den hellige Agrippinus av Napoli (d. 233)

Minnedag: 9. november

Skytshelgen for Arzano

Den hellige Agrippinus (Arpinus; it: Agrippino) var den sjette biskop av Napoli i Sør-Italia på begynnelsen av 200-tallet. Navnet er en diminutivform av Agrippa. Tradisjonelt var han biskop fra 223 til 233 og etterfulgte den hellige Paulus I (203-23). Hans etterfølger var den hellige Eustasius (233-ca 250).

I Napoli har Agrippinus vært æret i uminnelige tider og var nesten like populær som den hellige Januarius. I det nye Martyrologium Romanum kalles han Defensor civitatis, «byens forsvarer». Ellers vet vi ingenting om ham, bortsett fra at han var bekjenner, ikke martyr. Det sies at han «skapte en stor økning i flokken av dem som trodde på Herren og gjenforente dem midt i den hellige mor Kirken som han var biskop i».

Han døde rundt år 233 og ble gravlagt i katakomben San Gennaro (St. Januarius) i Napoli. Under biskop Johannes Skriveren (842-49) ble hans relikvier overført til Basilica Stefania, den gamle katedralen i Napoli. Hans relikvier ble gjenfunnet i 1774 av kardinal Spinelli og er nå skrinlagt under høyalteret i katedralen i Napoli sammen med relikviene til Januarius’ hellige ledsagere Eutychius og Acutius.

Mirakelboken Miracula sancti Agrippini, skrevet av den napolitanske subdiakonen Peter i første halvdel av 900-tallet, spredte hans ry som undergjører i hele regionen, og vi finner kirker viet til ham i Napoli og Sorrento. Agrippinus nevnes i den berømte Marmorkalenderen i Napoli, som er hogd ut på 800-tallet og fortsatt bevart i dagens katedral, og i andre napolitanske bøker i tiden som fulgte.

Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er 9. november:

Neápoli in Campánia, sancti Agrippíni, epíscopi inter primos, quem defensórem civitátis antíqua monuménta declárant.

I Napoli i Campania, den hellige Agrippinus, biskop, som var blant de første som gamle dokumenter erklærte som byens forsvarer.

Den 29. mars nevnes også som minnedag, sannsynligvis til minne om en translasjon. Han er skytshelgen for Arzano, en kommune i Napoli i regionen Campania.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, Bautz, santiebeati.it, it.wikipedia.org, de.wikipedia.org, nominis.cef.fr, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. april 2004 – Oppdatert: 21. desember 2017

av Webmaster publisert 19.05.2004, sist endret 21.12.2017 - 14:42