Den salige Agnes av Bayern (1525-1532)

Minnedag: 11. november

Den salige Agnes ble født i 1525 som datter av hertug Ludvig IV av Bayern, og hun fikk sin utdannelse av klarissene i St. Jakob i München. Der døde hun i 1532, syv år gammel. Hennes minnedag er 11. november. Klarissene i Bayern ærer henne som hellig.

av Webmaster publisert 15.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50