Den hellige Agnofleta (600-t)

Minnedag: 1. desember

Den hellige Agnofleta (Nofleta; fr: Agneflette, Noflette) var en fransk nonne på 600-tallet. Hennes åndelige far var den hellige Longis (d. 653). Hun kom også fra det tysktalende Sveits og fulgte ham. Hun grunnla et kloster nær Mamers. Hennes minnedag er 1. desember, men 2. april nevnes også.

av Webmaster publisert 15.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50