Den hellige Agrippinus av Alexandria (d. ~180)

Minnedag: 30. januar

Den hellige Agrippinus var ifølge den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) i hans Kirkehistorie (Historia ecclesiastica) den tiende biskop av Alexandria i Egypt, en tittel som gikk forut for pave i den koptiske kirke og patriark i den ortodokse kirke i Alexandria før splittelsen mellom de ortodokse og monofysittene på det fjerde økumeniske konsil i Kalkedon i 451. Bispesetet Alexandria var grunnlagt av den hellige evangelisten Markus.

Han styrte bispedømmet i tolv år, fra det sjette år av regjeringstiden til keiser Markus Aurelius (161-80), inntil keiserens siste år, det vil si fra 167 til 179 eller 180. Hans forgjenger var Celadius (154-167), og hans etterfølger var Julian (180-189).

Han regnes som helgen i den koptiske kirken, som minnes ham den 5. i måneden meshir, tilsvarende 30 januar.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, it.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. juli 2006 – Oppdatert: 21. desember 2017

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 07.10.2018 - 05:39