Den hellige Agricola av Châlon-sur-Saône (~497-580)

Minnedag: 17. mars

Den hellige Agricola (fr: Arègle eller Agrèle) ble født rundt 497 i Frankrike som sønn av en gallo-romansk senator. Han ga avkall på sine privilegier for å vie seg til tjeneste for Kirken. I 532 ble han biskop av Châlon-sur-Saône. Hans venn, den hellige Gregor av Tours, forteller utførlig om hans enkle, asketiske liv. I løpet av sitt 48 år lange episkopat deltok han på mange kirkelige konsiler, og han utvidet og utsmykket mange av kirkene i bispedømmet.

Han døde i 580 i Châlon-sur-Saône. Hans minnedag er 17. mars og hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 15.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:50