Den salige Aldo av Hasnon (700-t)

Minnedag: 31. mars

Den salige Aldo var greve av Ostrevant før han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Hasnon i dagens Belgia. Dette klosteret var blitt grunnlagt av hans bror Johannes. Aldo ble valgt til klosterets andre abbed. Han døde sent på 700-tallet. Hans minnedag er 31. mars.

av Webmaster publisert 17.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50