Den salige Andreas Hibernon (1534-1602)

Minnedag: 18. april

Den salige Andreas Hibernon (1534-1602)

Den salige Andreas Hibernon (sp: Andrés Ibernón) ble født i 1534 i Alcantarilla nær Murcia i Sør-Spania. Han kom fra en adelig familie fra Cartagena som var blitt svært fattig. Han ble døpt i byens katedral, hvor hans onkel var kapellan. På grunn av familiens fattigdom ble Andreas i ung alder leid ut til en annen onkel i Valencia. Da han hadde skrapt sammen nok penger til å betale en medgift for sin søster, dro han hjemover i 1556, men han ble overfalt på veien og frastjålet sine sparepenger. Det sies at han da ble omvendt til et religiøst liv, etter å ha lært hvor tåpelig det er å stole på verdslig gods for å bli lykkelig.

Desillusjonert ble han den 1. november 1557 opptatt som legbror i fransiskanerordenens konventual-gren (Ordo Fratrum Minorum Conventualium – OFMConv) i Albacete. Etter novisiatet avla han sine løfter. Men i februar 1563 flyttet han over til Elche og ordenens strenge reformgren alcantarinerne (Ordo Fratrum Minorum Discalceatorum [Excalceatorum, Alcantarinorum] – OFMAlc, eller OFM Strictoris [Strictissimae] Observantiae Discalceatorum – OFMDisc). Denne reformen var introdusert i 1555 av den hellige Peter av Alcántara.

Andreas' ønske var å leve et liv i ydmykhet, askese og bønn i så stor ensomhet som mulig, men hans berømmelse som undergjører og hans profetiske evner hindret dette, og han ble konsultert av et stort antall besøkende i klosteret. Mange av dem hevdet å ha blitt omvendt til et helligere liv av hans råd og eksempel. Den hellige Paschalis Baylón, en annen legbror, var spesielt imponert over hans hellighet.

Andreas omvendte mange maurere ved sin oppriktige enkelhet. Han bodde i Elche til 1574, bortsett fra et kort opphold i Villena. I 1574 bestemte hans overordnede at han skulle delta ved grunnleggelsen av et nytt kloster i Valencia. I denne perioden knyttet han et nært vennskap med den hellige erkebiskop Johannes de Ribera. Mellom 1574 og 1584 delta han tiden mellom Elche og Valencia.

Han døde den 18. april 1602 i Gandía, der han var for å hjelpe til med å innføre reformen. Han hadde blitt æret som helgen allerede mens han levde, og det var en sterk lokal kult etter hans død. Han ble saligkåret den 22. mai 1791 (dokumentet (Breve) var datert den 13. mai) av pave Pius VI (1775-99). Hans minnedag er dødsdagen 18. april.

Andreas er en av de fire salige legbrødre i fransiskanerordenen som levde omtrent på samme tid i den spanske gullalderen i spiritualitet og litteratur. De andre tre var den hellige Paschalis Baylón (1540-92) og de salige Sebastian Aparicio (1502-1600) og Julian Martinet (1553-1606).

av Webmaster publisert 19.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50