Den hellige Aileran av Clonard ( -664)

Minnedag: 29. desember

Den hellige Aileran levde i Irland på 600-tallet. Den hellige Finnian ønsket ham til sin skole i Clonard, og der ble han en av de mest fremstående lærerne. I 650 ble Aileran rektor i Clonard og ble anerkjent som en klassisk lærd og mester i latin og gresk uten likemann i sin tid. Han var en kjenner av verkene til Origenes, Philo, Augustin og andre. Han kalles også Sapiens den Vise.

Han skrev The Fourth Life of St. Patrick, et latinsk-irsk litani og en biografi og de hellige Brigida og Fechin av Fore. Hans siste verk var en avhandling om Kristi stamtavle i henhold til evangelisten Matteus. Et fragment av et annet av hans verker er bevart: A Short Moral Explanation of the Sacred Names. Undervisningsinstitusjoner over hele Europa leste dette verket høyt hvert år.

Aileran døde den 29. desember 664 av Den gule pesten. Hans død nevnes i Ulster-annalene. Hans minnedag er dødsdagen 29. desember.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50