De hellige Adolf og Johannes av Córdoba ( -822)

Minnedag: 27. september

De hellige Adolf (sp: Adolfo; Adolphus, Adulphus) og Johannes (sp: Juan) var brødre og født i Sevilla eller Córdoba i Sør-Spania av en maurisk far og kristen mor. Córdoba var på den tiden hovedstad for maurerne, afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. På 800-tallet begynte de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52).

Brødrene led martyrdøden i 822 som de første martyrene for kristenforfølgelsene i Spania på 800-tallet. Deres minnedag er 27. september. Beretningen om deres martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:50