De hellige Asclepius og Jakob av Syria (400-t)

Minnedag: 27. februar

De hellige Asclepius og Jakob var to asketer på 400-tallet som hadde trukket seg tilbake til ørkenen i Syria etter å ha levd et kommunitetsliv. De ble låst inne i hvert sitt lille hus i landsbyen for å leve et liv viet til kontemplasjon. Deres minnedag er 27. februar.

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50