Den hellige Akakios av Amida ( -~425)

Minnedag: 9. april

Den hellige Akakios (Acacius, Achatius, Achacius, Acathius, Achathius, Achates) var biskop av Amida i Mesopotamia (i dag Diyarbakir i Tyrkia). Han var en forsvarer av troen som led under lang tids forfølgelse og måtte forsvare sin flokk i en tid av prøvelser.

Keiser Theodosios II (408-50) sendte ham i 419 som utsending til den nye kongen i Persia, Bahram (Vahram) V (420-39). Den første frukten av dette møtet var et konsil i den persiske kirken. I 421 brøt det ut krig mellom de to imperiene, og 7.000 persere ble tatt til fange av bysantinerne. Disse fangene døde av sult fordi deres antall var så stort.

Da Akakios så deres lidelser, smeltet han ned de hellige kar i sin kirke og solgte gullet og sølvet. Pengene brukte han til å hjelpe de nødstedte. Mange ble kristne som et resultat av denne hjelpen. Snart ble det sendt en rapport til den persiske kongen om biskopens aktiviteter. Kongen og hans persiske tjenestemenn drev harde forfølgelser av alle kristne. Mange døde, men de som slapp unna, ble skattlagt til fattigdom og tvunget ut av sine hjem. Men da han fikk rapporten om Akakios' virksomhet, ble han så imponert at han straks stanset forfølgelsene. Akakios ble sendt til ham for å forhandle om fred i 422.

Akakios døde rundt 425 og hans minnedag er 9. april.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50