Den hellige Hadeloga av Kitzingen (~710-~750)

Minnedag: 2. februar

Den hellige Hadeloga av Kitzingen (~710-~750)
Skytshelgen mot feber

Den hellige Hadeloga (Hadelog, Adeloga, Adelheid, Hadelauga) ble født rundt 710. Hun var en frankisk «prinsesse», sannsynligvis datter av frankernes hushovmester og reelle hersker Karl Martell (716-41). Hun avla tidlig kyskhetsløfte, men hun ble da forstøtt av sin far, som ville ha henne rikt gift. Hun ble benediktinerinne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Nus.

I 732 grunnla hun det store benediktinerinneklosteret i Kitzingen ved elva Main i Franken og ble selv den første abbedissen. I tiden som fulgte, forsonte hun seg igjen med sin far, som deretter ga rike gaver til klosteret.

Hadeloga døde rundt 750 i Kitzingen am Main og ble gravlagt der. Hennes relikvier ble ødelagt under en bondeoppstand i 1525. Hennes minnedag er 2. februar, men 20. mars nevnes også. Hennes data er kjent fra en legendarisk biografi fra 1100-tallet. Hun anropes som skytshelgen mot feber.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50