Den hellige Akakios Klimax (400-t)

Minnedag: 27. november

Den hellige Akakios (Acacius, Achatius, Achacius, Acathius, Achathius, Achates) var en eremitt i Lilleasia i nærheten av klosteret ved Monte Latrum i Karia i dagens Sørvest-Tyrkia. Han fikk tilnavnet Klimax (gr. stige), fordi den hellige Johannes Klimakos (død rundt 649) nevner ham i sitt hovedverk «Stigen til Paradis» (gr.= Klimax tu paradeísu), etter Jakobs drøm om Himmelstigen (1.Mos 28,10-19). Akakios' minnedag er 27. november. I kunsten fremstilles han som asket eller som munk.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50