De salige Antonius, Maria, Johannes og Peter av Korea ( -1622)

Minnedag: 10. september

Fire av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Antonius ble født i Korea, og blir derfor kalt «av Korea» (Coreanus). Han var kateket under jesuittene i Japan. Han ble arrestert av de japanske myndighetene og halshogd i Nagasaki sammen med 29 andre, inkludert sin hustru Maria og deres to sønner, den 12-årige Johannes og den 3-årige Peter, den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre under ledelse av den salige jesuittpateren Karl Spinola ble brent levende i Nagasaki. Tre andre barn ble også halshogd samme dag: den 7-årige Peter Nangasci, den 5-årige Mikael Yamitshi og den 4-årige Ignatius Jorjes.

Antonius, Maria, Johannes og Peter ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som fire av 205 salige martyrer av Japan (nr 71, 74, 75 og 76 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Antonius', Marias, Johannes' og Peters minnedag er også dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50