Den hellige Andreas av Kreta (Kalabytes) ( -766)

Minnedag: 20. oktober

Den hellige Andreas var munk på Kreta. Han dro til Konstantinopel for å delta i den bitre striden om bruken av bilder i kristne kirker, den berømte ikonoklaststriden, som skulle splitte den østlige kirken i mer enn et århundre og involverte keisere, paver, helgener og vanlige mennesker. De følelsene som striden satte i sving, og den måten folk tok side og brukte vold for å støtte sitt syn, er det mest bemerkelsesverdige med striden.

Keiseren på den tiden var Konstantin V Kopronymos (741-75), og han var en ivrig tilhenger av dem som angrep bruken av bilder. Han satte i gang en kraftig forfølgelse av sine motstandere og mange av sekulargeistligheten aksepterte hans dekreter, men et stort antall munker led heller martyrdøden enn å gå bort fra tidligere praksis, spesielt når det gjaldt ikoner.

Andreas var til stede i Konstantinopel i 766 da keiseren var tilskuer til den offentlige torturen og henrettelsen av en rekke ortodokse kristne. Han fremførte en offentlig og lidenskapelig protest, og da han ble ført for keiseren og anklaget for avgudsdyrkeri, svarte han med å anklage keiser Konstantin for vranglære. Han ble da angrepet og hardt skadet av tilskuere, som deretter satte ham i fengsel. Da han ble ført bort, ropte han til keiseren: «Se hvor maktesløs du er mot troen!»

Neste dag ble han brakt for keiseren igjen, og igjen forsvarte han bruken av bilder. Han ble da pisket, og det ble gitt ordre til at han skulle føres gjennom gatene som et eksempel for folket. Da han ble slept av gårde, ble han stukket i hjel av en fanatisk ikonoklast (billedstormer) i folkemengden. Hans lik ble kastet i en latrinegrop, men det ble senere berget og gravlagt på et sted i nærheten ved navn Krisis, hvor det ble bygd et kloster viet til Andreas.

Hans minnedag er 20. oktober og hans navn står i Martyrologium Romanum. Han minnes av de ortodokse den 17. oktober. Han ble også kalt Kalabytes (Calabytes, Calybites, Calybita) etter det greske ordet for liten hytte, Kalybe [Kaluby], eller «in Krisi» for å skjelne ham fra en annen Andreas av Kreta («av Jerusalem»), som var erkebiskop av Gortyna på Kreta fra rundt 700 til sin død i 740.

av Webmaster publisert 22.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50