Den salige Alacrinus av Casamari ( -1216)

Minnedag: 5. januar

Den salige Alacrinus ble født på 1100-tallet i Italia. Han ble cisterciensermunk (Ordo Cisterciensis – OCist) og deretter prior i Casamari i bispedømmet Veroli. Han ble sendt som pavelig legat til Tyskland under pavene Innocent III (1198-1216) og Honorius III (1216-27) og ble utnevnt til biskop. Han døde i 1216. Hans minnedag er 5. januar.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50