Den salige Autbert av Landevenec ( -1129)

Minnedag: 1. februar

Den salige Autbert (fr: Aubert, Albert) var benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Landevenec i Bretagne. Han ble kapellan for nonnene i Saint-Sulpice nær Reims. Han døde i 1129. Hans minnedag er 1. februar, og han minnes liturgisk i Reims og i sitt hjemlige Bretagne.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50