Den salige Agnes av Langeac (Agnes av Jesus), O.P. (1602-1634)

Minnedag: 19. oktober

Vernehelgen for Langeac

Av Sr Merete-Maria av Eukaristien, O.P

(c) Lunden kloster 1997.

Internett-versjonen inneholder mindre endringer i forhold til originalen og er lagt ut med tillatelse fra forfatteren.


Innholdsfortegnelse

Forord
Innledning
Agnes' liv
Barndom og ungdom
Frankrike og Dominikanerordenen i det 17. århundre
Agnes og Dominikanerordenen
Agnes' klosterliv i Langeac
Agnes og M. Olier
Agnes' åndelige erfaringer
Etterord
Litteraturliste
Primærkilder
Litteratur om Agnes av Langeac

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55