Den hellige Alanus av Lavaur (600-t)

Minnedag: 25. november

Den hellige Alanus (Ala; fr: Alain) levde i Frankrike på 600-tallet. Han grunnla benediktinerklosteret (Ordo Sancti Benedicti – OSB) Lavaur ved Albi i Gascogne i Frankrike og ble dets første abbed. Hans relikvier er skrinlagt der. Hans minnedag er 25. november. Noen antyder at han er identisk med den hellige Amandus av Maastricht.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50