Den hellige Albert Quadrelli av Lodi ( -1179)

Minnedag: 4. juli

Den hellige Albert Quadrelli av Lodi ( -1179)
Skytshelgen for Lodi

Den hellige Albert Quadrelli ble født i Rivolta d'Adda i bispedømmet Cremona i regionen Lombardi i Nord-Italia. Han var sogneprest i sin fødeby i 25 år. Skjærtorsdag den 29. mars 1168 ble han valgt av presteskap og folk til biskop av Lodi. Det skjedde etter at erkebiskop Galdinus av Milano som pavelig legat i Lombardia hadde gitt ordre om at de skulle skille seg av med biskop Alberik Merlin, som var utnevnt av motpave Paschalis III (1164-68), som han var tilhenger av.

Albert var en aktiv og nidkjær hyrde og en modig forsvarer av pave Alexander III (1159-81), og han deltok på Det tredje Laterankonsil i 1179. Hans rettskaffenhet ble også anerkjent av hans fiender, blant dem Acerbis Murena, tilhenger av motpave Paschalis III. Han døde i 1179. Hans relikvier ble høytidelig skrinlagt i 1588. Hans minnedag er 4. juli.

av Webmaster publisert 17.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50