Den hellige Albinus av Roma (av Köln)

Minnedag: 26. juni

Den hellige Albinus var en martyr i Roma på et ukjent tidspunkt. Relikvier av ham ble rundt 990 brakt til kirken St. Pantaleon i Köln i Tyskland av keiserinne Theofano, gemalinne til keiser Otto II (973-83). I St. Pantaleon var det et alter for Albinus, og foran det ble keiserinne Theofano gravlagt i 991.

Relikviene har siden 1186 blitt oppbevart i skattkammeret i domkirken i Köln i et kostbart relikvar fra 1186. Relieffer på skrinet viser scener fra martyrens liv og død. Albinus-figuren på skrinet er i dag forsvunnet. Hans minnedag er 26. juni.

av Webmaster publisert 05.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:50