Den salige Albert av Sassovivo ( -~1012)

Minnedag: 10. desember

Den salige Albert var sønn av grev Walter (Gualterio), velgjøreren som ga land til den salige Mainard for å grunnlegge benediktinerklosteret (Ordo Sancti Benedicti – OSB) Det hellige Kors i Sassovivo ved Foligno i Umbria i Italia. Albert ble munk der, og med tiden ble han klosterets tredje abbed. Han døde en gang etter 1012. Hans minnedag er 10. desember.

av Webmaster publisert 17.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50