Den hellige Albert av Steinfeld (d. 1189)

Minnedag: 26. januar

Den hellige Albert trådte inn hos premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Steinfeld i Eifel i det vestlige Tyskland var opprinnelig et premonstratenserprosti, men etter fem proster (priorer) ble det i 1184 omdannet til et abbedi og Albert ble den første abbeden.

Albert fremmet spesielt Mariakulten og skrev boken Libellus de gaudis Beatae Mariae Virginis til hennes ære. Albert leste daglig denne boken om den salige Jomfru. Den hellige Hermann Josef av Steinfeld (ca 1150-1241) skal ha fått anbefalt denne boken av Jomfru Maria selv! Han døde den 26. januar 1189 og hans minnedag er dødsdagen 26. januar.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50