Den salige Albert Thar-Ispan ( -1492)

Minnedag: 9. mai

Den salige Albert var greve av kumanernes stamme i Ungarn. Han trådte inn hos paulinerne (Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremita – OSPPE), som er oppkalt etter den hellige Paulus av Theben (~229-342), «den første eremitten». Denne eneste ungarske eremittkongregasjonen ble grunnlagt rundt 1250 og eksisterer fortsatt. Albert var berømt for sin askese. Han døde i 1492. Hans minnedag er 9. mai.

av Webmaster publisert 17.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50