Den hellige Albert av Trento (1156-1181)

Minnedag: 27. mars

Fra biskopens sarkofag i domkirken i Trento. Sammenstøt mellom biskop Albert og Aldrighetto di Castelbarco i 1172

Den hellige Albert (it: Alberto) eller Adalpret (it: Adalpreto) ble født i 1156 i Württemberg i Tyskland. Han kom fra en fornem familie og ble fyrstebiskop av Trient (i dag Trento) i Sør-Tyrol senere på 1100-tallet.

Han falt som offer i krigene mellom keiser Fredrik I Barbarossa (1155-90) og hans vasaller. Han døde i 1181 og betraktes som martyr fordi han forsvarte Kirken. Hans minnedag er 27. mars.

av Webmaster publisert 17.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50