Den hellige Aldate av Deorham (d. 577?)

Minnedag: 4. februar

Den hellige Aldate (Eldate, Eldad) var en biskop i Vest-England på 500-tallet. Han skal ha vært brite og drept av angelsakserne i Deorham i 577 (?). Han nevnes i martyrologiene i Sarum og andre steder, og hans fest opptrer i en kalender i Gloucester i et tillegg fra 1300-tallet. Kirker ble viet til ham i Gloucester og Oxford, og en berømt gate i Oxford fikk hans navn.

Men intet sikkert synes å vites om ham. Det har til og med vært hevdet (lite overbevisende) at hans navn bare var en forvanskning av «old gate» (gammel port). Han ble hyllet for sin patriotisme og skal ha ansporet sine landsmenn til å stå i mot de hedenske angripere. Hans minnedag er 4. februar.

av Webmaster publisert 24.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:50