Den hellige Aldwine av Peartney (700-t)

Minnedag: 3. mai

Den hellige Aldwine (Aldwyn, Ealdwine; lat: Ælwinus) ble født på 600-tallet i England. Han var bror av Ethelwine (Æthelwine), den andre biskopen av Lindsey (680-92), og abbedissen Ethelhild i Lincolnshire. Selv ble han abbed av Peartney i Lincolnshire, hvor han døde på begynnelsen av 700-tallet.

John Leland, som reiste rundt i England på 1540-tallet, kopierte en liste over engelske helgengraver «fra en liten bok over steder hvor helgener hviler i England» (E libello de locis, quibus S. in Angl[ia] requiescunt). Der står det: S. Ælwinus apud Culnam («St. Aldwyn i Coln St Aldwyn»).1

Den helgenen som ga sitt navn til Coln St. Aldwyn i Gloucestershire, har vært identifisert både som abbed Aldwine, hans bror Ethelwine og den Ethelwine (Ealdwine) som på 600-tallet (?) grunnla klosteret Athelney i Somerset. Men ingen av disse identifikasjonene har noensinne syntes sørlig sannsynlig. Stedsnavnet inneholder helgenens navn fra midt på 1200-tallet, og kirken ble viet til ham før 1191. Men rundt 1250 ble den omvigslet til den hellige Johannes Døperen.

John Lelands liste er den eneste kilden som forteller at den helgenen som kirken var viet til, faktisk er gravlagt i Coln St Aldwyn, og det er derfor trolig at denne «Aldwyn» (Æthelwine) var en lokal angelsaksisk helgen.

Aldwines usikre krav på helgenstatus reflekteres i mangelen på en klar festdag. Challoner i sin Memorial of British Piety ser ut til å ha funnet opp 3. mai som hans minnedag, sammen med sin bror Ethelwine og to andre brødre, Edilhun og Egbert.


1
Nicholas Grant, 'John Leland's List of «Places where Saints Rest in England», Analecta Bollandiana, 122:2 (2004), s 381
av Webmaster publisert 24.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:50