Den hellige Alexandra av Egypt (300-t)

Minnedag: 14. februar

Den hellige Alexandra levde i andre halvdel av 300-tallet og døde på slutten av århundret. Vi kjenner hennes historie fra Palladium av Helenopolis (363-ca 437) i Historia Lausiaca, og deretter fra den hellige Melania den Yngre (383-439), som en gang hadde besøkt Alexandra.

I Kirkens første århundrer var det enkelte botgjørere som følte trang til å tukte kroppen med botsøvelser for å rense sjelen mer og mer, for dermed å kunne komme nærmere Gud uten de distraksjonene som kroppens behov medførte. Derfor lette man etter botsøvelser som i dag virker absurde, som det å bo på toppen av en høy søyle (stylitter), i huler, i ørkenen, innemurt i celler.

Det var ikke mange kvinner som levde slik, men en av disse eneboerskene var Alexandra. Hun ble født i Alexandria, og allerede som ganske ung lot hun seg mure inne i et gravmonument i Egypt med bare en liten luke for å bli brakt mat gjennom. Hun levde slik i et liv i faste og bønn i ti år inntil hun døde den 14. februar, fortsatt ganske ung, antakelig rundt tretti år.

Melania forteller at Alexandria hadde forlatt verden for å slippe unna fristelsene i form av en mann, og mente at hun dermed reddet sin og andres sjel. Hennes minnedag er 14. februar, men 21. april nevnes også.

av Webmaster publisert 18.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50