Den hellige Alvitus av León ( -~1073)

Minnedag: 5. september

Den hellige Alvitus (Alvito, Avitus, Aluinus, Albinus) ble født i spansk Galicia. Han var en slektning av den hellige biskop Rudesind av Mondoñedo, en av tidens store kirkelige skikkelser. Han trådte inn i benedikterklosteret (Ordo Sancti Benedicti – OSB) Sahagún, som tilhørte den cluniacensiske observans. I 1057 ble han utnevnt til biskop av León av kong Ferdinand I den Store av Castilla (1035-65), hersker over det kristne Spania.

I 1063 sendte kong Ferdinand biskopene Alvitus av León og Ordoño av Astorga til Sevilla for å hente relikviene til den hellige Justa (jf Justa og Rufina av Sevilla) til León. Men da de ikke kunne finne hennes bein, overførte de to biskopene i høytidelig prosesjon relikviene av den hellige Isidor fra det muslimske Sevilla til det kristne León. Størstedelen av Isidors bein befinner seg imidlertid som før i Sevilla.

Alvitus døde rundt 1073 og hans minnedag er 5. september.

av Webmaster publisert 15.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:50