Den hellige Andreas av Leuben (1394-1494)

Minnedag: 13. oktober

Den hellige Andreas ble født i 1394. Han var fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum – OFM) og prest. Han var berømt for sin lærdom og sitt hellige liv og ble ordensprovinsial i Østerrike. I denne stillingen hadde han stor innflytelse. Han døde den 13. oktober 1494 i klosteret St. Theobald i Wien, 100 år gammel. Hans minnedag er dødsdagen 13. oktober.

av Webmaster publisert 22.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50