Den salige Alexander av Cîteaux (d. 1175)

Minnedag: 29. juli

Den salige Alexander levde på 1100-tallet. Han var først kannik i Köln i Tyskland og nøt stor anseelse som professor i vitenskapene. Da en gang den hellige Bernhard av Clairvaux (ca 1090-1153) forkynte korstog i Tyskland, møtte han Alexander og snakket med ham om det fullkomne liv og om ordensstanden. Bernhard så i ham et ekte kall til ordenslivet, og han rådet ham til å følge dette kallet i sitt kloster Clairvaux. Først gjorde hans råd ikke noe inntrykk, men beveget av nåde klarte Alexander å gi avkall på sin høye posisjon i denne verden, og han trådte inn i Clairvaux som cisterciensermunk (Ordo Cisterciensis - OCist).

Senere ble han sendt til Gascogne for å grunnlegge klosteret Grandselve og bli den første abbeden der. Etter at den salige abbed Gilbert den store av Cîteaux døde i oktober 1168, ble Alexander i november valgt til den tiende abbed av Cîteaux og dermed general for ordenen. I løpet av sin tid som ordenens leder var han involvert i mange av tidens politiske spenninger, blant dem å overtale keiser Fredrik til å akseptere Alexander III som rettmessig pave. Etter å ha hatt sitt høye embetet i ti år og ni måneder døde han i Herrens fred i 1175 (den 28. juli 1178?). Han kalles i ordenen salig under navnet Alexander av Köln og hans minnedag er 29. juli.

Kilder: zeno.org, Cistercian Menology - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. desember 2012

av Per Einar Odden publisert 23.12.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06