Den salige Alexander av Foigny (~1180-1229)

Minnedag: 3. mai

Den salige Alexander ble født rundt 1180 i Skottland. Han nedstammet fra den skotske kongefamilien og var nevø av kongen av Skottland, som var barnløs. Alexander var derfor tronarving, men da tiden kom da han skulle overta styret, foretrakk han det enkle og fattige liv. Hans fromme søster, den hellige Mathilde, hjalp sin unge bror å flykte, og han dro til en gård i Foigny (Fusciniacum) i området rundt Laon i Frankrike, hvor han lærte yrket som kugjeter. Hans søster dro med ham og bodde i nærheten.

Da bestemte han seg for det monastiske liv og trådte inn som legbror hos cistercienserne (Ordo Cisterciensis – OCist) i deres kloster i Foigny i bispedømmet Laon (Laudunum). Der hadde han ansvaret for melkedyrene og utviklet osteproduksjonen. Men hans søster skilte seg fra ham og fortsatte sitt fromme liv på et sted som het Lapion.

Alexander oppfylte trofast sine ordensplikter og uten noensinne å avsløre sin høye herkomst. Bare en gang var det nære på at hans fornemme opprinnelse kom for dagen. For da en adelsmann en gang under en jakt ble angrepet av et villsvin og ikke visste å forsvare seg, styrtet Alexander til og uskadeliggjorde dyret med øvet hånd, og ikke uten grunn formodet man at han tilhørte ridderstanden.

Men først på dødsleiet ble det åpenbart, for da han under lydighet ble spurt om hvem han var, svarte han ydmykt at han var bror av Mathilde av Lapion og av skotsk kongeslekt. Han døde i sitt kloster den 4. mai 1229 (andre kilder sier 1217). Etter hans død ble han æret med stor andakt av de troende og anropt om forbønn. Hans minnedag som salig er 3. mai, men Bucelin har 4. mai og et engelsk martyrologium, som kaller søsteren Mechtildis i stedet for Mathilde. Et marked ble tidligere holdt yil hans ære i Keith i Banffshire i Skottland.

Kilder: Benedictines, KIR, Infocatho, zeno.org, saintwiki.com, Cistercian Meneology - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. oktober 2000

av Webmaster publisert 18.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50