Den salige Alexander av Marmoûtier

Minnedag: 5. februar

Den salige Alexander levde opprinnelig som eneboer i Normandie i Nord-Frankrike, men så bega han seg senere sammen med sine disipler til cistercienserklosteret Marmoûtier (Maris-mortui), hvor han ble valgt til abbed. Hans flytting til klosteret skal ha skjedd etter bestemmelse av kong Henrik av England, men hva dette vil si og hvilken kong Henrik det menes, lar seg ikke bestemme på grunn av mangel på nærmere angivelser. Hos Bucelin regnes han blant de salige. Hans minnedag er 5. februar.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. desember 2012

av Per Einar Odden publisert 23.12.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05