De hellige Alexander og Partinimus

Minnedag: 7. juli

De hellige Alexander og Partinimus var martyrer og forekommer som sådane i flere martyrologier, uten at det finnes noen opplysninger om hvor og når de ofret sine liv for deres kristne tros skyld. Deres minnedag er 7. juli.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. desember 2012

av Per Einar Odden publisert 23.12.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05